FANDOM


Google+ là dịch vụ mạng xã hội vận hành bởi Google. Dịch vụ này được đưa ra công chúng vào ngày 28 tháng 6 năm 2011, bắt đầu dưới giai đoạn kiểm nghiệm, tham gia phải có thư mời[1]. Ngay ngày hôm sau, thành viên được cho phép mới bạn tham gia dịch vụ để tạo ra tài khoản riêng. Tuy nhiên, việc mở rộng này đã nhanh chóng bị treo lại chỉ một ngày sau đó do "nhu cầu điên cuồng" (insane demand) mở tài khoản.[2] Google+ được xây dựng trên cơ sở một giao thức (layer) không chỉ tích hợp các dịch vụ xã hội khác nhau của Google, như Google Profiles và Google Buzz,[3] mà còn giới thiệu nhiều chức năng mới như Circles, Hangouts, Sparks và Huddles.[4] Đây được coi là nỗ lực lớn nhất của Google nhằm chống lại đối thủ là mạng xã hội Facebook vốn đã đạt được hơn một nửa tỷ người sử dụng năm 2010.[5]

Các chức năng

  • "Circles" (vòng tròn) cho phép người dùng tổ chức danh bạ thành các nhóm để chia sẻ, across multiple of its products and services. Một giao diện drag-and-drop cho phép người dùng tham gia vào các nhóm theo lựa chọn của mình.
  • "Huddle" là chức năng cho phép nối với các thiết bị Android, iPhone, và SMS để giao tiếp với các circles.
  • "Hangouts" là nơi được sử dụng để thúc đẩy video chát theo nhóm.
  • "Instant Upload" chú trọng phát triển cho các thiết bị di động dùng hệ điều hành Android; nó chứa ảnh hoặc video trong các album riêng để chia sẻ sau.
  • "Sparks" là chức năng đầu cuối của Google Search, cho phép người dùng xác định các chủ để họ có thể thích để chia sẻ với người khác; "featured interests" sparks cũng có, dựa theo các chủ để mà nhiều người khác cũng thấy thích.
  • Thông qua "Streams", người dùng thấy được các cập nhật (updates) mới nhất từ những nhóm circles của họ, các cập nhật này giống như chức năng Cập nhật news của Facebook. (Facebook's news feed).

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.